Executive Search van Commissaris en Toezichthouders ‘Nieuwe Stijl’ voor dga- en familiebedrijven of bedrijven in eigendom van private equity.

Commissariaat & Toezicht

De Commissaris Nieuwe Stijl

De rol van de commissaris is de afgelopen jaren veel belangrijker geworden. Het is allang geen erebaantje meer. Er worden andere eisen gesteld, door gewijzigde governance regels (Code Frijns) en de invoering van de geschiktheidstoets (o.a. DNB). Er zijn commissaris-opleidingen aan de Universiteit Nyenrode en Erasmus Universiteit. De verantwoordelijkheid en het takenpakket van de commissaris zijn per saldo fundamenteel gewijzigd.

De omgeving en markt waarin ondernemingen werkzaam zijn ontwikkelt zich in een ander tempo, een organisatie kan ook sneller in de gevarenzone terechtkomen. Het vraagt van een commissaris een ander soort betrokkenheid, tijd en regelmatige aandacht, specifieke kennis en werkelijke belangstelling in de ontwikkeling van de onderneming. Commissaris zijn is daarmee een verantwoordelijkheid geworden, inclusief in voorkomende gevallen exposure in de media of anderszins.

Het is daarmee iets anders dan zomaar een nevenfunctie. De meerwaarde die een goede commissaris heeft is groot. Reden genoeg om goed na te denken en werk te maken van de invulling van commissaris & toezichthoudende posities.

Paul van Dam daarover: “We zien vaak dat een bestaande RvC op zich goed werk doet. Als je de directie dan vraagt wat de echte meerwaarde is van hun RvC, dan beluister je dat de RvC vaak nog de letterlijke rol van ‘toezichthouder’ inneemt. Nog niet werkelijk uitdaagt de discussie te voeren over de toekomst, strategie en bemanning. En zo onbedoeld op afstand komt te staan. Het is een gemiste kans, niet in de laatste plaats voor de aandeelhouder. Wij weten dat als een aandeelhouder durft te kiezen voor een hele goede RvC zich dat dubbel en dwars uitbetaalt, en dan bedoel ik zeker niet alleen in geldelijke zin”.    

Toegang tot Commissarissen Nieuwe Stijl

Ebbinge biedt toegang tot een netwerk Commissarissen ‘Nieuwe Stijl’. Mensen die wij goed kennen en passen op het hiervoor beschreven profiel. Zij zijn vaak nog actief, bijv. als CEO, CFO, participatie commissaris of in een specifieke sector. Een kleine groep, passend op de nieuwe eisen, actief betrokken, met een grote meerwaarde, zonder op de stoel van de directie te zitten.

Een greep uit onze praktijk

Ondernemende bedrijven met verschillende eigendomsstructuren (dga, familie, private equity, Midkap) die de kwaliteit binnen hun Raad van Commissarissen willen versterken of op het punt staan een RvC (of RvA ook wel light RvC genoemd) willen oprichten. Het soort opdrachten varieert: opvolger voorzitter RvC, een commissaris die de sector kent, de financiële commissaris (vz. Auditcie), juridische commissaris, en meer.

Wij werken/werkten recent onder meer voor een internationale handelsonderneming (eigendom private equity, opvolging twee leden RvC: de voorzitter en een lid met sector- en strategie kennis); een aanbieder van financiële zorgdiensten (opvolging gehele RvC in een tijdsbestek van twee jaar, goedkeuring DNB vereist); lid RvC internationale bank; een groot internationaal familiebedrijf in on-& offshore (voorzitter RvC); verzekeraar (voorzitter RvC); groot dga bedrijf (invulling van een RvC in oprichting).

Leergang aankomende Toezichthouders en Commissarissen

Ebbinge heeft een leergang ontwikkeld voor voor huidige & toekomstige leden RvC / RvT. In het publieke en private domein. Het is een leergang met gecombineerde focus op vaardigheden en kennis. Naast kennisonderwerpen gaat het om de persoonlijke ontwikkeling van leiderschap, zelfreflectie, stijl van beïnvloeden en eigen effectiviteit. 

Informatie en contact

Paul van Dam, Anita te Water, Wim Keizer, Mark Weterings  

T: +31 (0) 20 5725 725
E: info@ebbinge.nl