Betere mensen, teams en resultaten.

Search

Search is de van oorsprong grootste activiteit van ons bureau. Daarbij is een transparant zoekproces ons handelsmerk. Goed onderzoek doen wat nodig is. Heldere en open communicatie. Over profiel, opdracht en tijdlijnen. Met duidelijke oplevermomenten. En een realistische inslag.

Ebbinge heeft de beschikking over een zeer toegewijd team om de markt in kaart te brengen, naast ons bestaande netwerk, dat we de afgelopen 35 jaar opgebouwd hebben. Ook buiten de gebaande paden. Het delen van kennis en ervaringen. Zowel klanten als kandidaten geven aan dat prettig te vinden.

Het draait om de identificatie van potentieel talent. Met de beschikking over de juiste competenties, ervaring en ambitie. Tegelijk moet bijvoorbeeld een nieuwe directeur er ook passen. Qua cultuur, normen, waarden, achtergrond. Dat vereist inzicht, scherpte, vlieguren.

Onze klanten in dit segment zijn divers qua achtergrond. Wij hebben aparte sectorspecialisaties, elk met gespecialiseerde adviseurs.

De top van de arbeidsmarkt

Wij zorgen voor een goed beeld van de organisatie en de opdracht. De invulling luistert nauw. Wij zijn selectief en brengen klanten in contact met de top van de arbeidsmarkt en per saldo met de best passende kandidaat, die zorgt voor een lange termijn versterking.

Als een nieuwe directeur, bestuurder of MT-lid succesvol wil zijn, dan zal hij of zij op meerdere niveaus goed moeten aansluiten, bij de strategie, de organisatie, de cultuur, de producten of diensten en de sector. En uiteraard bij de opdracht, die er ligt. Aan geïnteresseerde kandidaten is in de regel geen gebrek. Toch zegt dat niet alles. Hier geldt de kunst van het fijn slijpen, selecteren, het terugbrengen tot een kleine groep van kandidaten die voldoen aan de gestelde eisen. Die de opdracht succesvol kunnen en willen uitvoeren.

Onze 40 adviseurs dekken qua achtergrond en ervaring de sectoren en functionele disciplines.

Wat wij bieden

Wij bieden toegang tot een kwalitatief netwerk. De mensen die wij kennen, wat meer is dan alleen een database. Wij adviseren klanten over invulling, profiel, structuur, tijdlijnen, de opdracht, het inkomen. De groep geschikte en passende kandidaten heeft de juiste ervaring en persoonlijkheid, kan de verbinding maken met een organisatie, begrijpt de opdracht die er ligt en kan helder uitleggen hoe zij te werk gaan. Zij passen echt.

Informatie en contact

Paul van Dam, Willemijn Broerse-Rienks, Willem Dokkum, Marjolein Bosch, Wim Keizer.

T:  +31 (0) 20 5725 725
E:  info@ebbinge.nl