Ebbinge komt met leergang Toezichthouden voor Goede Doelen en culturele organisaties

Ebbinge komt met leergang Toezichthouden voor Goede Doelen en culturele organisaties

Amsterdam, december 2018 - Ebbinge start in april 2019 een nieuwe leergang, specifiek gericht op toezichthouden op culturele organisaties en Goede Doelen. Ebbinge heeft zich als doel gesteld de kwaliteit van het toezicht in deze sectoren te verbeteren. Met het ontwikkelen van deze leergang wil het bureau hieraan een impuls geven. De leergang is bedoeld voor huidige en toekomstige toezichthouders.

Kyra van West (voormalig senior consultant Ebbinge) over de ontwikkeling van deze leergang: “in onze search- en selectiepraktijk merken we dat er veel animo is voor toezichthoudende rollen bij culturele instellingen en goede doelen. Tegelijkertijd horen we bezorgde geluiden van bestuurders in deze sectoren over het gebrek aan professionele standaarden en specifieke kennis bij toezichthouders, waardoor het soms lastig is de rol van toezichthouder in deze sectoren verantwoord te kunnen invullen. Daarmee staat ook de kwaliteit van het toezicht onder druk. Om daar een positieve verandering in aan te brengen is deze leergang ontwikkeld.”

De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten, verspreid over een jaar. Ebbinge zet docenten en gastsprekers in uit de praktijk, mensen met ervaring in de rol van toezichthouder, bestuurder of adviseur binnen culturele organisaties en Goede Doelen. De leergang heeft een gecombineerde focus op kennis, vaardigden en zelfinzicht en is gericht op actuele thema’s uit de sectoren.

Over Ebbinge:

Ebbinge is een HR search- en adviesbureau gericht op het versterken van leiderschap. Onze opdrachtgevers zijn eigenaren of vertegenwoordigers (CEO of RvC/RvT) van (semi) publieke organisaties, goede doelen en mid-market ondernemersbedrijven. Kerndiensten zijn: search, interim, (leiderschaps)advies en leergangen.

Ebbinge organiseert sinds een aantal jaren leergangen op het gebied van toezichthouden. Met haar leergangen wil Ebbinge een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beter openbaar bestuur in Nederland en een versterking van duurzaam leiderschap aan de top.