Inzichten

Een van onze partners, Sacco van de Velde, heeft de keuze gemaakt uit het partnership Ebbinge te stappen en dat betreuren wij zeer.

Vivianne werkt al 20 jaar bij Ebbinge. Ze is in deze 20 jaar in contact gekomen met allerlei mensen die willen blijven groeien en verder komen in hun ontwikkeling. 

C-level course - ‘leading beyond the self’

Op 21 juni organiseert Down To Earth Collective een masterclass voor leiders van de toekomst. Bijzonder programma, unieke ervaring. Geleid door de makers van de film Down to Earth.

Ebbinge is samenwerkingspartner van DuurzaamBedrijfsleven

Op 16 & 17 mei organiseert DuurzaamBedrijfsleven een werkbezoek aan München waarin duurzaam innoveren centraal staat. Voor beslissers uit het bedrijfsleven die willen versnellen.

Moed en lef nodig voor versnelling van transitie nieuwe economie

De veranderingen in de wereld vragen om een nieuwe economie – een economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is. Het vergt leiderschap om hierin concrete en versnellende stappen te zetten. Met leiders die de moed hebben het bestaande systeem te doorbreken.

Steeds vaker vragen onze opdrachtgevers juist om kandidaten afkomstig uit een ander type organisatie, denk bijvoorbeeld aan een meer corporate setting.

Onze collega Marjolein denkt na over de manier waarop ze echt impact kan maken, zowel zakelijk als privé. In deze video gaat ze langs bij het DOWN TO EARTH collective waar ze onlangs een business director heeft geplaatst. 

Ineens waren ze er. Gele hesjes. In eerste instantie naar aanleiding van het verhogen van de belasting op diesel door de Franse regering, maar uitgegroeid tot protest tegen de gevestigde orde en daarmee tegen de leiders van het land.

Ebbinge is recentelijk begonnen met het gebruik van Cammio om kandidaten via video te interviewen.

Ebbinge start in april 2019 een nieuwe leergang, specifiek gericht op toezichthouden op culturele organisaties en Goede Doelen. Ebbinge heeft zich als doel gesteld de kwaliteit van het toezicht in deze sectoren te verbeteren. Met het ontwikkelen van deze leergang wil het bureau hieraan een impuls geven. De leergang is bedoeld voor huidige en toekomstige toezichthouders.

Onze collega Eva is programma manager van de Ebbinge Leergangen, In deze film vertelt ze over haar interesse in de rol van mensen in de ontwikkeling van organisaties. Eva denkt graag na over de cruciale rol die mensen spelen in de ontwikkeling van organisaties. Hoe trek je een bepaalt type leider aan en hoe ontwikkel je deze.

Bekijk onderstaande filmpje om een indruk te krijgen van Eva haar werkzaamheden:  

Joost is ervan overtuigd dat mensen het verschil maken binnen een organisatie. In deze film gaat hij langs bij G-star waar hij onlangs een interim-CMO heeft geplaatst.

Janneke werkt voor familiebedrijven en heeft daarnaast een groot gezin. Zowel op haar werk als privé is Janneke op zoek naar de juiste balans.

Niels is gefascineerd door hoe mensen samenleven, zich verplaatsen, zich verhouden tot elkaar.

Vincent is van jongs af aan al geïnteresseerd in de interactie tussen mensen.

Dit jaar wordt voor het eerst de jaarlijkse Ron Jansen Spirit Award uitgereikt. Voormalig Ebbinge-directeur en Enactus bestuurder Ron Jansen is kortgeleden overleden. Hij was jarenlang de drijvende kracht achter de organisatie.

Artikel uit het FD 1 mei 2018.
Afgelopen week overleed de managing partner van executive search-bureau Ebbinge op 49-jarige leeftijd.

Na 14 jaar gaat Ebbinge partner Saskia Braam ons per 1 mei aanstaande verlaten. Namens Ebbinge vinden wij het erg jammer maar zijn ook blij en trots om aan te kondigen dat Saskia Braam, sinds 2011 partner bij Ebbinge, bij ons afscheid neemt en kiest voor een prachtige vervolgstap in haar ontwikkeling en loopbaan.

Eind mei 2018 betrekt Ebbinge een kantoor in EDGE Olympic.

Om van Nederland een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie te maken is ander leiderschap nodig. Het vergt een paradigmashift in ons economisch denken en handelen. Een nieuw fundament is dan ook een kabinetsbrede opgave en gaat alle ministeries aan.

Kees de Jong praat met Ron over hoe een gezond minderwaardigheidscomplex een belangrijke factor voor succes kan zijn, hoe hij omging met de boodschap dat hij ongeneeslijk ziek is, en dat je nooit een stap verder komt als je altijd met beide benen op de grond blijft staan.

Topmanagers liggen meer en meer onder een vergrootglas. Paul van Dam (56), mede-eigenaar bij search & interim bureau Ebbinge zoekt al ruim twintig jaar in het topsegment en ziet de topmanager heel snel veranderen. 

Een aantal headhunters vindt het selecteren van ministers in een onnavolgbaar proces van twee weken onprofessioneel. Ze vergeten echter dat een kabinet fundamenteel anders is dan een board of directie in het bedrijfsleven.

De arbeidsmarkt is conservatief. Voor topposities zoekt men vooral kandidaten met ervaring binnen de eigen sector. De publieke sector en het bedrijfsleven lijken het verst uit elkaar te liggen. Zij vormen twee aparte werelden. Maar is dat nog van deze tijd?

De zorg is de afgelopen jaren sterk veranderd. Een zorgorganisatie is steeds meer onderdeel van een (sectoroverstijgend) ecosysteem geworden, waarin onderlinge verbondenheid centraal staat. Bestuurders moeten zich bewust zijn dat dit ook wat van hen vergt.

diversiteit

Het invullen van een openstaande positie leidt vaak tot ongeduld. Er moet snel iemand komen, want de nood is hoog. De bekende weg is dan de gemakkelijkste, zoeken naar iemand die één op één past, qua sector, ervaring en functieniveau. Maar het kan ook een gemiste kans zijn om het eens anders aan te pakken.

Foto bij 'Alleen door te kiezen, maak je het verschil'

De publieke sector verandert in sneltreinvaart. Taken verschuiven van het Rijk naar gemeenten, er worden andere eisen gesteld aan publieke organisaties en moderne technologie biedt nieuwe mogelijkheden. Om echt het verschil te maken, zijn keuzes noodzakelijk.

‘Van het maken van fouten, kun je leren’. Dat zal niemand ontkennen. Iedereen voelt namelijk uit eigen ervaring wel aan hoe dat werkt. Toch is het maken van fouten geen succesvolle strategie heden ten dage. Haast een taboe.

Mid-market bedrijven zijn geen corporates in het klein

'Ik kan hele dagen vullen met mensen die ondernemer willen worden' zegt voormalig Ebbinge partner Wieke Janssen. Het lijkt erop dat iedereen succesvol wil ondernemen. Maar ondernemerschap is geen keuze.

Dynamic boards: kansen en drempels voor commissarissen en toezichthouders

Samenvatting van de resultaten van een onderzoek door de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met Ebbinge onder (aspirant) commissarissen en toezichthouders.

Veel organisaties worstelen met de vraag hoe succesvol in te spelen op de huidige snel veranderende omgeving. Waarom lukt het de ene organisatie wel en de andere niet of in mindere mate. Is er een geheim van de smid?

Wie zoekt naar nieuwe inspiratie voor privéleven of carrière kan terecht in de Afrikaanse wildernis. Verslag van een week leiderschapstrail annex safari met directeuren, advocaten en bankiers. ‘Goed, wat is het plan?’

Eind 2015 nam Antea Participaties samen met MBI ondernemer Jeroen van Douveren het ondermode- en badmodebedrijf L. ten Cate over. In ‘InBusiness’ van Antea kijken ze samen terug op dit proces en vertelt Jeroen van Douveren over zijn ambities voor de toekomst van Ten Cate.

Een goed team bestaat uit individuen die elkaar onvoorwaardelijk steunen en supporten, elkaars tekortkomingen accepteren en aanvullen en elkaar de waarheid kunnen zeggen. Tenminste, dat is het ideale plaatje voor een succesvol team. En bij een succesvol team gaat het niet alleen om de ambitie, maar met name om de intentie waarmee iemand onderneemt.

Bedrijven streven meer winst na. Met weinig oog voor de bijeffecten. Grote leiders sturen echter vanuit onze ware aard. Een bron die niet in geld uit te drukken is. Voorwaarde is een interne ontdekkingstocht. Goed leiderschap begint dus bij jezelf.

Executive Search van Commissaris en Toezichthouders ‘Nieuwe Stijl’ binnen de publieke sector.

Commissariaten (RvC / RvT) zijn momenteel hot. Ooit was het commissarisgilde een kleine besloten club. Lastig om tussen te komen. Inmiddels is deze groep, door de toegenomen transparantie, vernieuwde wetgeving, belang dat gehecht wordt aan toezicht, flink uitgedijd. En daarmee verworden tot een breed gekoesterde en eervolle bijbaan.

Corporate finance boutique Nielen Schuman werkte intensief samen met Ebbinge om een nieuw en toekomstgericht Human Capital beleid uit te rollen. Oprichter en eigenaar Paul Nielen blikt samen met Willem Dokkum en Mark Weterings van Ebbinge terug op het traject.

Bij participeren in bedrijven zijn 3 dingen belangrijk: management, management en management. De vraag is hoe je een goede managementselectie doet. Hoe vind je de juiste man of vrouw? “Een schaap met 5 poten bestaat niet.”

interim

Bij interim restructuring heb je iemand nodig die groot analytisch vermogen combineert met daadkracht. Iemand die de leiding neemt en besluiten neemt. Alleen al het feit dat zo’n specialist van buiten komt, kan een organisatie in beweging brengen.

Marcus Aurelius regeerde het Romeinse Rijk van 161 tot 180 en wordt de 'keizer-filosoof' genoemd. Om zijn gedachten te ordenen maakte hij notities die na zijn dood werden gebundeld. Ben Tiggelaar zet in zijn column in NRC Handelsblad op een rijtje wat hem het meest opviel aan deze ‘Persoonlijke notities’.

Een gezonde organisatie heeft een directie nodig die verbonden is met de omgeving en met de onderneming zelf. Maar misschien is wel het belangrijkste dat een gezonde organisatie een directie heeft die verbonden is met zichzelf.

Is de nieuwe generatie bereid noch geschikt tot voortzetting van het familiebedrijf? Dan komt er een buitenstaander aan het roer. Een goede voorbereiding, harde afspraken en aandacht voor familiewaarden en bedrijfscultuur vergroten de kans op succes.

‘Ik geloof in de kracht van ruimte en vrijheid’

In de rubriek ‘Levenslessen’ van Het Financieele Dagblad gaat Paul van Dam in op de vraag wat het belangrijkste is dat hij in zijn leven heeft geleerd. Paul van Dam: 'Ik geloof in de kracht van ruimte en vrijheid'.

Wim Keizer in gesprek met Maarten Hajer - Overheidsmanager van het Jaar 2015 en directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Overheidsmanager van het Jaar 2015 en directeur van Planbureau voor de Leefomgeving Maarten Hajer in gesprek met Wim Keizer over leiderschap, ondernemerschap en geluk in de publieke sector.

‘Een leider lijkt steeds meer op een ondernemer: fouten maken mag’

Waren we net gewend aan de snelle opeenvolging van innovaties, nu wordt het huidige tijdsgewricht zelfs ‘disruptief’ genoemd. Dit heeft grote impact op leiderschap, stellen Ebbinge-partners Anita te Water en Ron Jansen.

Een nieuwe strategie is een mooi begin maar dan volgt pas het echte werk, zegt Anita te Water. Want wat betekent de strategie voor het leiderschap in de organisatie? En welke kwaliteiten zijn noodzakelijk om de nieuwe koers te volgen?

Blijven managen of kiezen voor het uitdagende alternatief van de management buy-out? De deelnemers aan deze ronde tafel handelden naar hun ondernemersgeest. Ze vertellen over de absolute do’s en don’ts bij een buy-out.

Leiderschap in tijden van ontwrichtende vernieuwing

Samen met dagvoorzitter Jeroen Smit organiseerde Ebbinge op 18 november een symposium. Thema was de impact van disruptieve innovaties op leiderschap. Drie experts deelden hun inzichten en persoonlijke visie op dit thema.

Saskia Braam gaf op dinsdag 16 september een Meesterpreek tijdens de lunchbreak in De Nieuwe Poort te Amsterdam. Ze ging hier in op de noodzaak van zelfreflectie.

Ron Jansen, managing partner van Ebbinge, in een drie minuten durende film over geluk en ondernemerschap.

Ron Jansen, managing partner van Ebbinge over geluk en ondernemerschap in een drie minuten film.

Het nieuwe leiderschap in publieke organisaties vraagt om andere kwaliteit en plezier om bestaande patronen te doorbreken. Wim Keizer over de vaste en interim search voor topposities in de (semi-)publieke sector.

Tijdens een bijzondere ochtend bij Ebbinge vertelt atleet en avonturier Annelie Pompe dat ze haar grootste avontuur niet buiten, maar van binnen heeft gevonden. ‘Geluk is weten waar je energie van krijgt.’

De sleutel naar excellent leiderschap

Wat maakt een CFO tot een excellent leider? Aan opleiding en ervaring kun je een aantal basiselementen zien die de kans op succes vergroten maar deze vormen zeker geen garantie op succes.

Het is lonend bescheiden te blijven

Bescheidenheid is de beste aanwijzing dat een leider beschikt over zelfvertrouwen. Het is een onderschatte deugd die leidt tot succes.

De volgende generatie Commissaris Nieuwe Stijl

Gezocht: een commissaris ‘Nieuwe stijl’. Uitstekend, onafhankelijk, bewezen kwaliteit, analytisch, met enige afstand, geen groot ego. Een nieuwe categorie, waar andere eisen aan worden gesteld.

Nieuwe kijk op opvolging

Bij de opvolging van een algemeen directeur/CEO zijn alle ogen gericht op de opvolger, weet Ebbinge-partner Paul van Dam. Minstens zo belangrijk is de rol van de vertrekkende CEO. 

Een bedrijf moet bovenal gelukkig zijn

Het jaarlijkse gesprek over de resultaten van SHV met Pat Kennedy, de Ierse bestuursvoorzitter van SHV, mondt onvermijdelijk uit in een lofzang op het familiebedrijf.

Maakt succes gelukkig?

Als getalenteerd ultraloopster vestigde Prisca Vis in 2010 het parcoursrecord van de Jan Knippenberg Memorial- 100 Mijl door het rulle zand-in 17 uur en 59 minuten.

Waardeer geluk als bron van energie

We zouden ons veel vaker de vraag moeten stellen wat ons gelukkig maakt. We zijn voortdurend in de weer, maar nemen te weinig tijd om na te gaan wat ons werkelijk drijft. In de rubriek ‘Brandende Kwestie’ van het FD gaat Ron Jansen in op het thema geluk. 

Ebbinge Voetbaltoernooi 2016

Ebbinge organiseerde voor het zesde jaar op rij op het Ebbinge Voetbaltoernooi voor klanten en relaties binnen private equity en familiebedrijven. Dit jaar wederom in het Olympisch Stadion te Amsterdam.

ondernemerschap in de zorg

Ondernemerschap in de zorg lijkt ‘vloeken in de kerk’. Afgelopen tijd worden steeds meer tegenmaatregelen genomen door het kabinet. Consequentie is dat ondernemers in de zorg afhaken. Het kabinet maakt daarmee niet alleen korte metten met ondernemers in de zorg, maar ook met ondernemerschap bij de huidige zorgbestuurders.

Executive Search, Interim Management en Human Capital advies voor farmaceutische bedrijven, toeleveranciers aan de zorgsector, ziekenhuizen, zorginstellingen en privé klinieken.

Nu normering feit is, vraagt tekort aan bestuurders om andere oplossingen.

De toenemende individualisering en de oneindige keuzevrijheid hebben ons veel gebracht maar maken ons ook verwend en gemakzuchtig. Iedereen kiest wat hem het beste uitkomt. Het vermogen om dingen samen op te lossen is naar de achtergrond verdwenen. Zou dat ook anders kunnen? En wat vraagt dat van leiders?