Ebbinge is nauw betrokken bij projecten die aansluiten bij onze missie gericht op kwaliteit, groei en ambitie van mensen, teams en organisaties.

Maatschappelijke projecten

Wij zijn betrokken bij inspirerende en uitdagende projecten die aansluiten bij onze missie en waarden: kwaliteit, groei en ambitie van mensen, teams en organisaties.

Richting geven aan je eigen toekomst, waarbij wij ons sterk richten op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen.

Lideke Wery Foundation

De Lideke Wery Foundation is door Ebbinge opgericht ter nagedachtenis aan onze collega Lideke Wery. Zij kwam om het leven tijdens de tsunami in december 2004. De Foundation heeft in Induruwa in Zuid Sri Lanka een school opgericht waar jonge mensen IT-onderwijs en Engelse les krijgen. Hun (economisch) perspectief groeit daardoor enorm. Ebbinge is betrokken bij de werving en selectie van stagiaires die naar Sri Lanka gaan om lokaal te helpen als project coördinator.
www.lwei.lk

MVO Nederland / De Groene Zaak

Ebbinge is actief lid van MVO Nederland / De Groene Zaak, het grootste netwerk van duurzame ondernemers in Europa. Wij geloven in de kracht van sociaal ondernemen. Door onze bijdrage te leveren aan het leiderschap dat daarvoor nodig is, willen we impact hebben op een duurzame, circulaire en inclusieve economie.
www.degroenezaak.com 

War Child

War Child zet zich in om kinderen in conflictgebieden te helpen hun oorlogservaringen te verwerken. Onder andere met bescherming, psychosociale hulp en onderwijs. Vanuit Ebbinge is Ron Jansen actief betrokken.
www.warchild.nl

Giving Back

Giving Back staat voor een diverse samenleving waarin iedereen een gelijke kans krijgt om - met welke achtergrond dan ook - zijn of haar talent te ontwikkelen en zo succesvol te worden. Met ongeveer 300 vrijwilligers en betrokken sponsoren uit het bedrijfsleven, richt de organisatie zich op scholieren en studenten die de potentie hebben een rolmodel te worden.
www.givingback.nl

Enactus

Enactus stimuleert studenten om onze samenleving te verbeteren door ondernemende actie. We bieden studenten de kans zich te ontwikkelen tot ‘value driven leaders’. Enactus is een incubator en accelerator voor sociaal ondernemerschap voor studenten uit het hoger onderwijs. Wij zijn onderdeel van de board en stellen onze kennis beschikbaar om de teams beter te maken. Daarnaast zijn wij altijd jurylid in de Nationale en internationale competities. Vanuit Ebbinge is Ron Jansen actief betrokken.
www.enactus.nl

Vereniging Natuurmonumenten

Vereniging Natuurmonumenten zet zich in voor de natuur in Nederland door natuurgebieden te verwerven en beheren. Ebbinge ondersteunt Natuurmonumenten bij de search van kandidaten voor directiefuncties.
www.natuurmonumenten.nl

Jet-Net

Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. Ebbinge onderschrijft het belang van voldoende goed opgeleide technici, voor een innovatief Nederland. Daarom ondersteunt Ebbinge het initiatief van Jet-Net door de organisatie onder de aandacht te brengen.
www.jet-net.nl

Nederland Cares

NL Cares wil de maatschappelijke betrokkenheid van de young professional vergroten. Dit gebeurt door het aanbieden van flexibel vrijwilligerswerk waarbij de ontmoeting met mensen uit kwetsbare groepen centraal staat. Niemand uitsluitend richt NL Cares zich vooral op de young professional. Deze doelgroep heeft vaak een volle agenda, en daardoor geen tijd om zich elke week te committeren aan vrijwilligerswerk. Bij NL Cares staat de ontmoeting voorop. Tijdens de vrijwilligersactiviteiten maken de vrijwilliger en de kwetsbare groepen kennis met een andere wereld. Deze ontmoetingen verbreden perspectieven aan weerszijden. De impact van het contact en de dialoog is altijd tweezijdig. Ebbinge ondersteunt NL Cares met het vinden van nieuwe mensen en helpt in de strategieontwikkeling. Vanuit Ebbinge is Sacco van de Velde actief betrokken.
www.nederlandcares.nl

Hockeyclub Amsterdam

Topsporters. Binnen Hockeyclub Amsterdam coachen wij de hockeyers uit het eerste team, dames en heren. Naast de sportieve loopbaan werken zij ook aan hun maatschappelijke loopbaan.  Wij helpen, coachen, geven richting naar een loopbaan, inspireren en openen deuren. Vanuit Ebbinge zijn meerdere consultants actief betrokken.
www.ahbc.nl

Het Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest

Het Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest wordt internationaal gerekend tot de beste operaorkesten. Thuispodium voor de concertprogrammering is Het Concertgebouw Amsterdam. Het orkest verbindt artistieke excellentie met gastvrijheid voor vertrouwd en nieuw publiek en met zijn programma voor educatie en talentontwikkeling investeert het orkest in talent. Ebbinge draagt bij aan het succes van het orkest door te helpen bij de talentontwikkeling en het organiseren van reflectiebijeenkomsten.
www.orkest.nl