De Toezichthouder Nieuwe Stijl - Publieke sector

De rol van commissaris en toezichthouder is de afgelopen 10 jaar fundamenteel veranderd. Zij worden veel meer aangesproken op de kwaliteit van strategie en leiding van een organisatie. Daarnaast wordt van commissarissen en toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van de gehele RvC / RvT waar zij onderdeel van uit maken. Zij zijn onafhankelijk toezichthouder én betrokken sparringpartner.

De nieuwe rol van een toezichthouder vraagt om een andere inzet, belangstelling en invulling: de Toezichthouder ‘Nieuwe Stijl’. Deze heeft een nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van een organisatie en heeft oog voor de omgeving. Brengt specifieke ervaring en deskundigheid in en kan bogen op een uitstekende reputatie. Toont verantwoordelijkheid voor het geheel. En realiseert zich niet alleen de eis van onafhankelijkheid, maar weet ook wat de eigen verantwoordelijkheid betekent bij de meest essentiële vraagstukken. Elke mogelijke schijn van vrijblijvendheid is daarmee verleden tijd. Zij zijn onafhankelijk toezichthouder én betrokken sparringpartner.

Een greep uit onze praktijk

Onze klanten zijn divers qua achtergrond. Een groot aantal organisaties in de publieke of publiek-private sector die aan nieuwe marktwerking of toenemende financieringseisen worden blootgesteld. In de zorgsector, onderwijs, woningbouwcorporaties, energie, uitvoeringsorganisaties en meer. Ook voor verbonden partijen van het Rijk, provincies en gemeenten.

Wij werkten onder meer voor:

 • Zorg en Zekerheid (leden RvC)
 • Aveleijn (voorzitter RvT)
 • Beweging 3.0 (twee leden RvC)
 • IJsselmeer Ziekenhuizen (lid RvT)
 • Cordaan (Voorzitter en lid RvT)
 • Humanitas (voorzitter Hoofdbestuur)
 • De Pieter Raat Stichting (voorzitter en leden RvT)
 • GGZ Breburg (lid RvT)
 • HilverZorg (Voorzitter RvT)
 • Aloysius Stichting (leden RvT)
 • Kennisnet (voorzitter en leden RvT)
 • Woonbron (Vz. en twee leden RvC)
 • De Goede Woning (lid RvC)
 • Woningnet (vijf leden RvC)
 • Aids Fonds (Voorzitter RvT)
 • KNGF (voorzitter en lid RvT)
 • Terres des Hommes (lid RvT)
 • Alpe d’HuZes (Voorzitter Bestuur)
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (alle leden Adviesraad)
 • NV Juva (energie): lid RvC
 • SADC (gebiedsontwikkeling): lid RvC
 • Havenschap Moerdijk (voorzitter en leden RvC)
 • VGA (lid RvC)
 • MKB Innovatiefonds Noord-Holland (alle leden Adviescommissie)
 • Stadverwarming Purmerend (voorzitter RvC)
 • Tomingroep (Vz. en leden RvC)
 • InnovationQuarter (leden RvC)

Wat wij bieden

Wij bieden klanten toegang tot ons netwerk van Commissarissen & Toezichthouders ‘Nieuwe Stijl’. Met als uitgangspunt steeds de vraag wat de inbreng van de gezochte commissaris of toezichthouder moet zijn bij de realisatie van de toekomstige doelstellingen. Daarnaast aansluitend bij en complementair aan de reeds aanwezige kwaliteiten binnen de RvC/RvT.

Het zijn personen die wij in de regel goed kennen. Vaak bestuurders en directeuren die zelf nog een actieve rol binnen een organisatie vervullen.

Leergang aankomende Toezichthouders en Commissarissen

Ebbinge heeft een leergang ontwikkeld voor huidige & toekomstige leden RvC / RvT. In het publieke en private domein. Het is een leergang met gecombineerde focus op vaardigheden en kennis. Naast kennisonderwerpen gaat het om de persoonlijke ontwikkeling van leiderschap, zelfreflectie, stijl van beïnvloeden en eigen effectiviteit. 

Informatie en contact

Wim Keizer, Britt Blomsma, Niels van Tent

T: +31 (0) 20 5725 725
E: info@ebbinge.nl